Professionel Examineret KynoTrainer®

Professionel Examineret Hundeadfærdsinstruktør.

Vil du gerne starte din egen træningsplads og vejlede hunde og ejere i bedre samvær og forståelse og dermed forebygge adfærdsproblemer? Så er uddannelsen til Professionel Examineret KynoTrainer® lige noget for dig. Personlig og individuel undervisning med masser af sparring og praktisk erfaring. 

RieRavn® – Etik og naturlig adfærd har siden 2002 uddannet professionelle hundeadfærdsinstruktører og hundeadfærdsspecialister til at kunne varetage problemer mellem hunde og deres ejere samt forebygge problemer vha. træning og oplysning om hundens behov, sprog og adfærd. På uddannelsen lægges der stor vægt på den praktiske undervisning, eftersom det er der, arbejdet vil ligge fremadrettet. Uddannelsen består af ca. 175 lektioner teori og ca. 175 lektioner praktik i alt ca. 350 lektioner fordelt over ca. 18 mdr.

Vi lægger stor vægt på at have professionelle undervisere tilknyttet og har bla. haft: Ulveekspert Runar Næss, fagdyrlæge Peter Weis, redningshundeinstruktør og hundeadfærdsinstruktør med speciale i markprøver og DM-deltager Charlotte Staun, hundekiropraktor Marianna Bendixen, ulveekspert og adfærdsbiolog Freddie Worm Christiansen, etolog Roger Abrantes, dyrlæge Bente Iversen og planlægger flere spændende kurser. Derudover deltager de faste undervisere på flere kurser årligt i både i Danmark og udlandet.

Vi har valgt at få beskyttede titler til alle vores uddannelser, da vi vægter personlig og individuel undervisning med personligt fremmøde (ingen online undervisning), et højt fagligt niveau, dedikerede og passionerede elever samt balance i den teoretiske og praktiske del af undervisningen. Vores eksaminerede hundeadfærdsinstruktørelever får derfor titlen Professionel Examineret KynoTrainer®.

En Professionel Examineret KynoTrainer® skal kunne træne en hvilken som helst hund og kunne vejlede en hvilken som helst ejer.

Formål:

Formålet med uddannelsen til Professionel Examineret KynoTrainer® ved RieRavn® er at give den enkelte elev redskaber til at kunne starte egen hundetræningsplads/hundeskole.

Eleven skal være i stand til på egen hånd at sammensætte hold og undervise kursister både teoretisk og praktisk. Derudover skal eleven kunne forebygge basale adfærdsproblemstillinger som generelle alene-hjemme-problemer, urenlighed og pubertetsproblemer.

Emner:

1. semester. Overordnet indblik i hundens naturlige adfærd

 • Bio-Hund 
 • Basis 5 
 • Socialisering 
 • Miljøtræning 
 • Ulve
 • REIKAH®
 • Stimulering
 • Hundesprog og signaler
 • Flokopbygning 
 • Drifter og instinkter
 • Tæver og hanhunde
 • Lederskab 
 • Udviklingsfaser 1
 • Stresspsykologi
 • Angst, aggressivitet og aggression 
 • Læringsteori/indlæringsprincipper
 • Zoner 

2. semester. Racekendskab og hundens udviklingsfaser

 • Racekendskab for 14 racegrupper
 • Udviklingsfaser 2

3. semester, 1. modul. Anatomi og fysiologi

 • Sanser
 • Neutralisering 
 • Anatomi og fysiologi
 • Hormoner og adfærd
 • Patologi
 • Ernæring 
 • Biomekanik
 • Smerter 
 • Genetik 

3. semester, 2. modul. Instruktørarbejde

 • Læringsteori/indlæringsprincipper 2
 • Forebygge basale adfærdsproblemstillinger 
 • Clickertræning teori
 • Holdsammensætning 
 • Instruktørarbejde 
 • Teoripræsentation 
 • Kommunikation 
 • Omplaceringshunde
 • Valg af hund 
 • Etablering af egen virksomhed

Undervisning:

Tre semestre af ca. 5-6 mdr. varighed -i alt ca. 18 mdr.

Teoretisk undervisning én hel dag ca. 1 gang om måneden á 8 lektioner. Dertil kommer praktisk træning hver lørdag formiddag i sommerhalvåret.

Teoretisk undervisning i alt ca. 175 lektioner.

Praktisk undervisning i alt ca. 175 lektioner.

I alt ca. 350 lektioner.

Uddannelsen er bygget op, så den stort set er halv teori og halv praktik. Dette med henblik på, at eleven skal være i stand til at starte egne hundetræningshold efter uddannelsens afslutning og være i stand til at håndtere disse på en hensigtsmæssig og professionel måde. Praktikken er særlig vigtig, da det er her, eleven får sin erfaring i hundetræning og hundeinstruktørarbejde generelt, men ligeså vigtigt i hundesprog og hundens sociale adfærd -særlig sammen med fremmede hunde. Desuden er det racekendskab, der fås på træningspladsen uvurderlig. Det giver et langt bedre indtryk af en race, selv at have haft nogle eksemplarer “gennem fingrene”.

Elevens forudsætninger:

Elever på hundeadfærdsinstruktøruddannelsen skal være fyldt 23 år – der kan dog i visse tilfælde gives dispensation – kontakt uddannelsesstedet. Det er ikke et krav, at eleven har egen hund, men en fordel. Det er primært elevens egen opgave at finde de hunde, der er nødvendige for uddannelsens gennemførelse, Centret kan dog i visse tilfælde hjælpe.

Det anbefales desuden at have adgang til PC’er og internet, så opgaveskrivning i grupper kan foregå på trods af større geografiske afstande.

Antal deltagere:

Der er max. 5-6 pladser på uddannelsesforløbet, for at sikre en individuel og personlig uddannelse, vejledning og supervision. 

Teoretisk del:

Emner:

1. semester. Overordnet indblik

Bla. Hundesprog. Indlæringsprincipper. Stimulering. Lederskab -ansvar og konsekvens. Stress. Sanser. Motivation. Irettesættelse. Drifter. Hanhund/tæve. 

2. semester. Hundens udvikling

Bla. Racekendskab i dybden. Hundens udviklingsfaser.

3. semester.

Modul 1: Anatomi og  fysiologi

Bla. Anatomi og fysiologi. Ernæringslære. Sygdomslære. Forebyggelse af adfærdsproblemer.

Modul 2: Instruktørarbejde

Lydighedstræning. Aktivering/stimulering (spor, agility og apportering).

Clickertræning teori. Hundemøder. Holdopbygning.

Teoripræsentation. Kommunikation og kropssprog.

Projekthund.

Kurser med gæsteunderviser kan finde sted andre steder end Center for Hundeadfærd og på andet tidspunkt end den normale undervisning.

Den teoretiske del består af i alt ca. 175 lektioner inkl. test og holdpraktik.

Praktisk del:

Den praktiske del består både af 9 praktiske foraer, udelukkende for de studerende, hvor de med egne eller lånehunde gennemgår samtlige øvelser, der anvendes på træningspladsen i både teori og praksis; samt deltagelse på Centrets træningshold for hundeejere hvor de udfører forskellige funktioner.

Praktiske fora udelukkende for de studerende med egen hund eller lånehund 4-5 lektioner pr. gang samlet på 2 undervisningsdage. Alle træningsøvelser gennemgåes i teori og praksis. Disse ligger typisk efter almindelige træningshold en lørdag 12.00-14.30 (13.00-15.30) og afholdes enten på Centrets adresse ved Christiansfeld eller på træningspladsen i Kolding.

Eleverne skal desuden deltage i hundetræning hver lørdag formiddag 9.00-ca.12.00 (eller alternativt torsdag 17.00-19.00 i perioden – vælger man onsdagsholdene vil den praktiske del tage længere tid). Det er IKKE muligt at skifte rundt i ugedagene!

Praktikken løber fra slutningen af februar til slutningen af juni og igen fra midten af august til slutningen af oktober. BEMÆRK: Hverdagsholdene kører i perioden fra begyndelsen af april til slutningen af juni og igen fra midten af august til slutningen af september,

Her træner eleverne fremmede hunde i forløb af 6 træningsgange eller har forskellige assisterende og instruerende funktioner på holdene.

Ønsker man at træne med egen hund ud over de praktiske fora, kan man efter aftale med instruktøren deltage gratis på hverdagsholdene, såfrmet der er plads.

Den studerende skal have følgende funktioner på holdene:

Passiv deltagende (PD) dvs. lyttende og observerende. 

Deltagende m. hund (DH) dvs. aktivt deltagende med hund. 

Assisterende (A) dvs. aktiv deltagende uden hund, assisterende. 

Instruktør (I) dvs. stå som instruktør med ansvar for holdet.

Skema over, hvorledes praktikken skal tages, udleveres første undervisningsgang.

Den praktiske del består af i alt ca. 175 lektioner samt evt. teori på holdene.

Skriftlige opgaver:

Der skal afleveres én racebeskrivelse på 5-6 sider og én semesteropgave på 10-15 sider (str. 12) pr. semester. Dertil kommer flere mindre skriftlige arbejder i løbet af semestret. De skriftlige opgaver kræves godkendt, for at der kan indstilles til afsluttende semester test samt afsluttende eksamen.

Fravær:

Eleven må max. have 15% i fravær – både i teori og praktik- for at kunne indstilles til eksamen. Alle gældende skriftlige opgaver skal være afleveret og godkendt. Ligeledes er et træningshold kun gældende såfremt fraværsprocenten ikke overskrider 15 % for både praktisk træning og teori. Såfremt fraværsprocenten overstiger 15% eller vedrører særlig relevante emner, må mangelende undervisning tages på et efterfølgende hold, før der kan indstilles til eksamen. Er eleven fraværende mere end max. én træningsgang i forbindelse med holdtræningen tæller holdet ikke som gennemført og den praktiske undervisning forlænges.

Eksamen:

Hvert semester afsluttes med en teoretisk og en praktisk evaluerende test. Den teoretiske gives der to eller tre timer til. Den praktiske består af 20 min. test i diverse øvelser. Dertil kommer mindre Klar-Parat-tests i forbindelse med relevante emner.

De afsluttende eksaminer består af en teoretisk eksamen af tre timers varighed, en praktisk eksamen af en times varighed og en mundtlig af ca. 30 min. varighed. Til alle afsluttende eksaminer er udefrakommende censor tilknyttet.

Der kan kun indstilles til teoretisk og mundtlig eksamen, når ALLE teorimoduler er gennemgået.

Der kan kun indstilles til praktisk eksamen, når ALLE praktiske moduler og hold er afsluttet.

Der kan kun indstilles til eksamen og evaluerende tests, såfremt eleven har afleveret alle forfaldne skriftlige opgaver senest 14 dage inden eksamen.

Der kan kun indstilles til eksamen og evaluerende tests, såfremt eleven ikke har forfaldne betalinger til skolen.

Hvis en eksamen ikke beståes, er der mulighed for at gå op igen med næstkommende hold -og dermed også følge deres undervisning- eller komme til reeksamination mod extra betaling.

Reeksamen betaling:

Deleksamen eller evaluerende test teori:

 • 1 time kr. 500,-
 • 3 timer kr. 1000,-

Deleksamen eller evaluerende test praktik:

 • 30-60 min. kr. 500,-

Afsluttende eksamen:

 • Teori 3 timer kr. 1500,-
 • Praktik kr. 1500,-

Pris:

I alt ca. kr. 55.700,- for ca. 350 lektioner (ca. kr. 168,- pr. lektion)                              

– der tages forbehold for generelle prisstigninger.

Betalingsbetingelser:

Tilmeldingsgebyr: 2000,-

Startgebyr ved opstart i januar: 6195,-

12 rater á 2750,- (betales d.1. i måneden forud).

I alt 55.700,-


– tjek holdstartstider før du udfylder skemaet. Tilmelding er bindende. Kontakt os på 75575717 eller send en mail til info@rieravn.dk ved spørgsmål.

Betaling forud hver den 1. i måneden – fakturaer fremsendes.

Startgebyr går tabt, hvis uddannelsesforløb afbrydes -uanset om det helt afbrydes eller der skiftes hold. Starter den studerende op på nyt hold, betales startgebyr på ny og ovenstående gælder igen. Færdiggøres uddannelsen vil det indbetalte startgebyr gå til at dække de sidste afdrag samt eksaminer.

Tilmeldingsfrist:

Frist for tilmelding på uddannelsen til Professionel Examineret KynoTrainer® er som udgangspunkt 30 dage inden uddannelsesstart – ring gerne til kontoret, hvis tilmeldingsfristen er overskredet.

Du er sikret en plads på holdet, når vi modtager dit tilmeldingsgebyr – der indbetales via linket over, og du hører fra os ca. 1 måned inden uddannnelsesstart, hvor semesterplan og optagelsesbrev sendes ud.

Efter indbetalt startgebyr fremsendes bogmateriale.

Såfremt, du er i tvivl om, din tilmelding er modtaget eller har øvrige spørgsmål, kan vi kontaktes på mail: info@rieravn.dk eller på telefon 7557 5717 mandag – torsdag kl. 9-14

Uddannelsen til eksamineret KynoTrainer® er adgangsgivende til overbygningen til eksamineret KynoSpecialist® såfremt uddannelsesstedet finder ansøgeren egnet til overbygningen. 

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.