KynoNutrio® Terapeut

Ernæringsrådgiver til hund.

Uddannelsen til KynoNutrio® Terapeut tager udgangspunkt i orthomylekylær medicin.
Ernæring spiller en enorm vigtig rolle i forhold til helbred og adfærd – men er desværre ofte en
fuldstændig undervurderet faktor. Derudover kan korrekt ernæring støtte utrolig godt op om
behandlingen af mange sygdomme i bl.a. bevægeapparat, fordøjelsessystem og immunsystem.
Uddannelsen er målrettet forhandlere af hundefoder, hundeadfærdsinstruktører,
hundeadfærdsspecialister og øvrige hundekyndige samt den særlig engagerede hundeejer og
sætter den studerende i stand til efter endt uddannelsesforløb:
• At kunne vejlede i individuel ernæring af hunde.
• At kunne afkode en ingrediensliste på færdigfoder.
• At kunne redegøre for forskellen på færdigfoder og hjemmelavet foder.
• At kunne sammensætte en foderplan til hunde med specifikke udfordringer – både
helbredsmæssige og adfærdsmæssige.
Følgende emner gennemgåes:
• Hundens fordøjelsessystem
• Hundens næringsbehov
• Makro- og mikronæringsstoffer
• Syre/base forhold
• Tørfoder og ingredienslister
• BARF
• Kosttilskud
• Alder og ernæring
• Patologi og ernæring
• Adfærd og ernæring
Der forventes en interesse for anatomi og fysiologi samt lidt for kemi.


Formål med uddannelse
At sætte den studerende i stand til efter bestået eksamen at kunne udvide sit terapiudbud til
også at omfatte rådgivning omkring ernæring eller starte klinik.
Den studerende skal efter afsluttet eksamen kunne udarbejde foderplaner med vejledning i
optimal ernæring til forskellige aldersgrupper samt til at støtte op om behandling af forskellige
sygdomme og adfærdsudfordringer i samarbejde med fagpersoner som hundeosteopater,
adfærdsspecialister og dyrlæger.


Undervisning
Uddannelsen består af 6 moduler, heraf 4 med fysisk fremmøde og varer ca. 6 mdr.
Der er undervisning typisk en onsdag i måneden fra 9-16 – kan også være torsdag eller fredag.
Undervisningssted:
RieRavn® – Etik og naturlig adfærd, ”Langagergård”, Avnøvej 69, 6100 Haderslev. (CHR)
RieRavn® – Etik og naturlig adfærd, Skånegade 2, Amager, 2300 København S. (KBH)


Underviser
Rie Ravn:
• Eksamineret dyreosteopat
• Eksamineret hundeosteopat
• Eksamineret hundemassør
• Eksamineret hundefysioterapeut
• Eksamineret dyrekraniosakral terapeut
• Eksamineret hundekiropraktiker
• Eksamineret dyreheilpraktiker
• Eksamineret dyrehomøopat
• Eksamineret dyreakupunktør
• Eksamineret hundeadfærdsinstruktør
• Eksamineret hundeadfærdsspecialist

  • Samt hundeernæringsrådgiver


Litteraturanbefalinger
• Keld Bruun-Jensen – Kroppens opbygning og funktion
• Politikens Anatomiske Atlas (human) – gode illustrationer

Undervisning KynoNutrio®
Undervisning 9.00 – 16.00 på følgende datoer:

Den studerendes forudsætninger
Studerende på uddannelsen til KynoNutrio® Terapeut skal være fyldt 23 år – der kan dog i visse
tilfælde gives dispensation – kontakt uddannelsesstedet.
Det er ikke et krav, at eleven har egen hund, men en fordel. Det er primært elevens egen
opgave at finde de hunde, der er nødvendige for uddannelsens gennemførelse, Centret kan
dog i visse tilfælde hjælpe.
Det anbefales desuden at have adgang til computer og internet, så opgaveskrivning i grupper
kan foregå på trods af større geografiske afstande. Meget kommunikation foregår via lukket
facebookgruppe for det aktuelle hold og efterfølgende i en alumnigruppe, der både har kontakt
online og evt. personlig fremmøde til efteruddannelseskurser.
Al nødvendig undervisning gives på uddannelsen, men der vil også være en del hjemmestudier.
Uddannelsen er normeret til at kunne tages ved siden af fuldtidsarbejde.

Antal deltagere
Der er max. 6-8 pladser på uddannelsesforløbet for at sikre en individuel og personlig
uddannelse, vejledning og supervision.
Skriftlige opgaver
Der skal i løbet af uddannelsen afleveres flere skriftlige opgaver primært i form af foderplaner til
projekthunde samt laves flere online tests i forbindelse med især materiale omkring anatomi og
fysiologi.
Opgaverne/foderplanerne skal godkendes som afleverede og returneres ikke.
Fravær
Eleven må ikke have fravær – hverken i teori og praktik – for at kunne indstilles til eksamen.
Evt. missede moduler kan tages med et efterfølgende hold, og indstilling til eksamen kan først
finde sted, når alle moduler er afsluttet.
Alle gældende skriftlige opgaver skal være afleveret og godkendt.

Eksamen
KynoNutrio® Terapeut
• 10 foderplaner på projekthunde
• 60 min. teoretisk eksamen
• 30 + 15 min. praktisk eksamen
Der kan kun indstilles til eksamen, når ALLE moduler er gennemgået.
Har man misset et modul kan man deltage på efterfølgende hold, såfremt der er plads og hold
mod ekstrabetaling, eller der kan modtages eneundervisning til mellem 800,- og 1200 kroner pr.
lektion.
Der kan kun indstilles til eksamen, såfremt eleven har afleveret alle forfaldne skriftlige opgaver
senest 2-5 dage inden eksamen.


Der kan kun indstilles til eksamen, såfremt eleven ikke har forfaldne betalinger til skolen,
ligesom skolen forbeholder sig ret til at afbryde uddannelsesforløbet ved manglende betaling
eller overholdelse af studieordning.
Såfremt eleven ikke består eksamen eller ikke har mulighed for at deltage i eksamener på de
planlagte datoer pålægges et reeksaminationsgebyr på kr. 1500,- for praktisk og mundtlig
eksamen og kr. 1000,- for teoretisk.
Eksamenspensum
KynoNutrio® terapeut teori og praktik:
• KynoBasis® 1
• KynoNutrio® 1-6

Pris
Betaling:
• Tilmeldingsgebyr – betales ved tilmelding for at sikre dig din plads: 1000,- (CHR) / 2000,- (KBH)
• Startgebyr en måned inden studiestart: 4750,- (CHR) / 5750,- (KBH)
• 5 rater á 2750,- (CHR) / 2750,- (KBH) (betales d.1. i måneden forud fra studiestart.).
Total pris: 19.500,- (CHR) / 21.500,- (KBH)
Ved framelding mistes tilmeldingsgebyr – tilmelding er bindende.
Ved afbrydelse af uddannelsesforløb mistes startgebyr og tilmeldingsgebyr.
Uddannelsesstedet forbeholder sig retten til at afbryde uddannelsesforløbet ved manglende
betaling eller manglende overholdelse af studieordning.
I prisen er inkluderet undervisningsmateriale udfærdiget af undervisningsstedet – gælder ikke
bøger udgivet af eksterne forfattere, se Litteraturliste.
Såfremt eleven ikke består eksamen eller ikke har mulighed for at deltage i eksamener på de
planlagte datoer pålægges et reeksaminationsgebyr på kr. 1500,- for praktisk eller mundtlig
eksamen og kr. 1000,- for teoretisk.


Betalingsbetingelser:
Tilmeldingsgebyr betales ved optagelse, derefter følges betingelser i den valgte betalingsmodel.
Betaling forud hver den 1. i måneden. Såfremt eleven er bagud med betaling af en rate, er
uddannelsesstedet berettiget til at afbryde elevens uddannelsesforløb, ligesom der ikke kan
indstilles til eksamen.
Ved afbrydelse af uddannelsesforløbet tilbageholdes tilmeldingsgebyr og startgebyr.