KynoMyo® Terapeut

Hundemassør.

Uddannelsen til KynoMyo® Terapeut tager udgangspunkt i massage-, udstræknings og afspændingsteknikker.

Massage har ofte en utrolig god smertelindrende effekt og har i flere hundrede år været anvendt på humanområdet til både at forebygge problemer i bevægeapparatet samt til at øge holdbarheden af andre terapiteknikker som osteopati og kiropraktik.

Massage anvendt til dyr er et område, der er sket en rivende udvikling inden for de sidste mange år, og teknikkerne er populære især i konkurrencekredse som agility.

Det er et fremragende redskab både til optimering af opvarmning i forbindelse med, at hunden skal yde optimalt eller inden anden terapi finder sted, men også efter en større præstation for at forebygge muskelømhed og skader.

Der findes mange forskellige teknikker på hundeområdet. Vi har udvalgt teknikker, der både effektmæssigt og adfærdsmæssigt giver mest mening kombineret med en hensyntagen til raceforskelligheder – herunder muskeltonus, hudtype og pelstype samt smertesensitivitet.

Da vi som uddannelsessted favner bredt, har vi naturligvis mulighed for at vejlede den studerende også inden for fagområder som adfærd, ernæring og øvrige alternative terapimetoder i forbindelse med uddannelsen til KynoMyo® Terapeut.

Der er stor fokus på at sætte den studerende i stand til at mærke de forandringer, der sker i vævet i forbindelse med en massage. Dette udgør efter vores mening en stor del af arbejdet til at blive en dygtig terapeut, og der er derfor tilrettelagt praktisk undervisning både på uddannelsesstedets interne hunde samt eksterne hunde med ejere, så klientkontakt og journalskrivning også inkluderes.

Som KynoMyo® Terapeut er du primært uddannet i hundens muskulære system med dertilhørende anatomiske strukturer og fysiologiske funktioner samt teknikker til afspænding af disse.

Specifikke teknikker, der undervises i, er bl.a.:

 • Velværemassage
 • Arvævsteknikker
 • Dybdegående massage
 • Børstemassage
 • Udstrækning
 • Lymfedrænage
 • Bindevævsmassage
 • Afspændingsteknikker
 • Stresspunkter, tender points og triggerpunkter

Dertil kommer udførlig undervisning i:

 • Anatomi og fysiologi
 • Patologi
 • Vaccination
 • Kastration og sterilisation
 • Bevægelse
 • Ernæring
 • Kosttilskud
 • Hundesprog
 • Stress
 • Smertefysiologi og smertepsykologi
 • Seler og ergonomiske hjælpemidler

Der vil efterfølgende være mulighed for efteruddannelse til:

 • Exam. KynoFysio® Terapeut – fysioterapeutiske teknikker.  
 • Exam. KynoOsteo® Terapeut – osteopatiske teknikker.
 • Exam. KynoKranio® Terapeut – kraniosakral terapi.
 • Exam. KynoViscera® Terapeut – organteknikker.

Undervisningen er en kombination af fjernstudium med tilhørende online-tests til alle vigtige emner, praktika med personligt fremmøde på mindre hold med op til 10 elever og hjemmeopgaver i form af projekthunde, som den studerende udfører de underviste teknikker på og skriver journal over.

Uddannelsen består af 5 basale dele – KynoBasis 1-5, 3 praktika – KynoMyo® 1-3 og en afsluttende eksamen i både teori, praktik og mundtlig.

Formål med uddannelse

At sætte den studerende i stand til efter bestået eksamen at kunne starte egen klinik med at afspænde hunde med spændinger og dermed nedsat funktion i muskulatur, bindevæv og lymfesystem.

Undervisningssted

RieRavn® – Etik og naturlig adfærd, Avnøvej 69, Fjelstrup, 6100 Haderslev. (CHR)

RieRavn® – Etik og naturlig adfærd, Skånegade 2, Amager, 2300 København S (KBH)

Underviser

Dyre- og hundeosteopat, hundemassør, dyrekraniosakral terapeut og hundeadfærdsspecialist Rie Ravn.

Undervisning

Undervisning ca. 1 dag i måneden onsdag, torsdag (eller fredag) fra kl. 9.00 – ca. 16.00.

Den første undervisningsgang med personlig fremmøde er teoretisk, og antallet af studerende kan derfor være væsentligt høre end på de deciderede praktiske moduler, da den har mere karakter af en forelæsning.

Undervisningen er bygget op i moduler, så særlig anatomi og fysiologi kommer i mindre portioner, så den studerende uden de store anatomiforudsætninger også har mulighed for at følge med.

Der er stor fokus på anatomi og fysiologi, og der må forventes en del hjemmearbejde på især det område. 

Elevens forudsætninger

Elever på uddannelsen til KynoMyo® Terapeut skal være fyldt 23 år – der kan dog i visse tilfælde gives dispensation – kontakt uddannelsesstedet. Det er ikke et krav, at eleven har egen hund, men en fordel. Det er primært elevens egen opgave at finde de projekthunde, der er nødvendige for uddannelsens gennemførelse, Centret kan i visse tilfælde hjælpe.

Den studerende forventes desuden at have adgang til computer og internet, så opgaveskrivning i grupper kan foregå på trods af større geografiske afstande. Meget kommunikation foregår via lukket facebookgruppe for holdet og efterfølgende en erfagruppe, der både har kontakt online og evt. personlig fremmøde til efteruddannelseskurser.

Al nødvendig anatomi og fysiologi undervisning gives på uddannelsen spredt godt ud over hele forløbet, og det forventes, at eleven har en stor interesse i at forstå netop anatomi og fysiologi og også er indstillet på, at der vil være en del hjemmestudier.

Skriftlige opgaver

Der skal afleveres skriftlige opgaver -projekthunde- efter flere moduler.

Fravær

Eleven må ikke have fravær – hverken i teori og praktik- for at kunne indstilles til eksamen. Evt. missede moduler kan tages med et efterfølgende hold, og indstillelse til eksamen kan finde sted, når alle moduler afsluttet. Alle gældende skriftlige opgaver skal være afleveret og godkendt. 

Eksamen

KynoMyo® Terapeut eksamen består af:

 • 20 projekthunde – skriftlige afleveringer
 • 1  time skriftlig eksamen
 • 45 min. praktisk eksamen

Til KynoMyo® Terapeut er intern censor tilknyttet.

Der kan kun indstilles til eksamen, når ALLE teorimoduler og ALLE praktika er gennemført. Har man misset et modul kan man deltage på efterfølgende hold, såfremt der er plads og hold mod ekstrabetaling.

Der kan kun indstilles til eksamen, såfremt eleven har afleveret alle forfaldne skriftlige opgaver senest 2-5 dage inden eksamen.

Der kan kun indstilles til eksamen, såfremt eleven ikke har forfaldne betalinger til skolen, ligesom skolen forbeholder sig ret til at afbryde uddannelsesforløbet ved manglende betaling. Såfremt eleven ikke består eksamen eller ikke har mulighed for at deltage i eksamener på de planlagte datoer pålægges et reeksaminationsgebyr på kr. 1200,- for praktisk og mundtlig eksamen og kr. 800,- for teoretisk. 

Pris

I alt ca. kr. 21.500,- (CHR) / kr. 23.500,- (KBH) Der tages forbehold for generelle prisstigninger.

Deri er inkluderet undervisningsmateriale udfærdiget af undervisningsstedet – gælder ikke bøger udgivet af eksterne forfattere, se Litteraturliste.

Såfremt eleven ikke består eksamen eller ikke har mulighed for at deltage i eksamener på de planlagte datoer pålægges et reeksaminationsgebyr på kr. 1200,- for praktisk eller mundtlig eksamen og kr. 800,- for teoretisk. 

Betalingsbetingelser

Tilmeldingsgebyr på 1000,- (CHR) / kr. 1000,- (KBH)ved tilmelding.

Startgebyr på 6750,- (CHR) / kr. 7750,- (KBH)

Derefter 5 månedlige afdrag på 2750,- (CHR) / kr. 2750,- (KBH), der forfalder forud d. 1. i måneden startende fra 1. august (CHR) eller 1. jan. (KBH).

I alt ca. kr. 21.500,- (CHR) / kr. 23.500,- (KBH) Der tages forbehold for generelle prisstigninger.

Betaling forud hver den 1. i måneden. Såfremt eleven er bagud med betaling af en rate, er uddannelsesstedet berettiget til at afbryde elevens uddannelsesforløb, ligesom der ikke kan indstilles til eksamen.

Ved afbrydelse af uddannelsesforløbet tilbageholdes opstartsgebyr. Tilmeldingsgebyret går bl.a. til dækning af administrative opgaver ifm. elevens tilmelding og refunderes derfor ikke – tilmelding er bindende.