Professionel Examineret KynoSpecialist®

Professionel Examineret Adfærdsspecialist

RieRavn har siden 2002 uddannet professionelle hundeadfærdsinstruktører og adfærdsspecialister til at kunne varetage problemer mellem hunde og deres ejere samt forebygge problemer vha. træning og oplysning om hundens behov, sprog og adfærd. 

Uddannelsen til Professionel Examineret KynoSpecialist® er en overbygning til Professionel Examineret KynoTrainer®. 

Formål:

Formålet med uddannelsen til Professionel Examineret KynoSpecialist® er at give den enkelte elev en bred vifte af redskaber til at kunne give løsningsforslag til specifikke adfærdsproblemer og udarbejde individuelle træningsplaner.

Emner:

Uddannelsen er bygget op i små moduler af en dags varighed. Nogle af de emner der gennemgåes er en udvidet version af emner, der er gennemgået på instruktøruddannelsen, dertil kommer en masse nye. 

1. semester. Udredning af problemadfærd -analyse og anamnese. Symptomer på problemadfærd.

 • Jounalskrivning
 • Udfærdigelse af eget materiale til konsultationer
 • Evolutionsteorier
 • Antropologi
 • Etologi
 • Ethogrammer og adfærdsanalyse
 • Indlæringsprincipper 3 -og fysiologi og biokemi bag
 • Angst 2 -og indlæring
 • Aggressivitet 2
 • Aggression 2
 • Lederskab 2
 • Personlighedstyper
 • Stimulering i forhold til race 2
 • Miljøtræning 2
 • Socialisering 2
 • Omplaceringshunde 2
 • Primære og sekundære problemer og årsager
 • Situationsbestemte og individbestemte problemstillinger

2. semester. Anatomi og fysiologi. Årsager til problemadfærd

 • Avl og opdræt 2
 • Adfærdsbiologi
 • Hormonsystemet
 • Nervesystemet
 • Neurobiologi -neurobiokemi og neurofysiologi
 • Neuropsykologi
 • Ernæring -og næringsstoffers indflydelse på adfærd
 • Smerter og smertefysiologi
 • Neutralisering og indflydelse på adfærd
 • Mentalbeskrivelser/adfærdstests, hvalpetest
 • Bevægelseslære 2
 • Stressfysiologi
 • Racekendskab m/henblik på racespecifikke adfærds- og helbredsproblemer
 • Racekorrekt stimulering 2

3. semester. Løsning på problemadfærd. Personlig udvikling

 • Adfærdspsykologi
 • Desensibilisering og immunisering
 • Tvangsadfærd/stereotypi
 • Urenlighed
 • Separationsangst
 • Aggression i specifikke situationer
 • Specifikke adfærdsproblemer 
 • Normaladfærd/problemadfærd
 • Alternative behandlingsmetoder -osteopati, akupunktur, homøopati, kiropraktik, fysioterapi og massage.
 • Kosttilskud
 • Medicin
 • Kommunikation og psykologi
 • Personlig udvikling
 • Etablering af egen virksomhed

Undervisning:

Se boksene til højre for detaljeret information om undervisningsforløbet på nuværende og kommende hold.

Uddannelsen er bygget op, så den stort set er halv teori og halv praktik. Dette med henblik på, at eleven skal være i stand til at at tage egne adfærdskonsultationer efter uddannelsens afslutning. Praktikken er særlig vigtig, da det er her, eleven får sin erfaring i håndtering af specifikke adfærdsproblemer. Teorien gør den studerende i stand til at forstå de bagved liggende årsager til adfærdsproblemerne.

Elevens forudsætninger:

Elever på uddannelsen til Professionel Examineret KynoSpecialist® skal være fyldt 23 år -der kan dog i visse tilfælde gives dispensation. Det er ikke et krav, at eleven har egen hund, men en fordel. Det er primært elevens egen opgave at finde de hunde, der er nødvendige for uddannelsens gennemførelse, Adfærdscentret kan dog i visse tilfælde hjælpe.

Det anbefales desuden at have adgang til Pc’er og Internet, så opgaveskrivning i grupper kan foregå på trods af større geografiske afstande. Eleven skal have fuldført og bestået uddannelsen til Professionel Examineret KynoTrainer® hos RieRavn for at kunne søge om optagelse på uddannelsen.

Antal deltagere:

Der er max. 3-4 pladser på uddannelsesforløbet, for at sikre en individuel og personlig uddannelse. Deltagelse på uddannelsen forudsætter, at ansøgeren er Examineret Professionel KynoTrainer® fra RieRavn.

Pris: 

22 rater á 2 950,- for i alt ca. 360 lektioner (ca. 175,- pr. lektion)

I alt                                                                      kr. 62 700,-

Derudover tilrettelægges forskellige weekend- og 1-dagskurser både obligatoriske og frivillige til endnu ikke fastsat pris, samt bøger og undervisningsmaterialer, dog max. 1 obligatorisk.

Betalingsbetingelser:

Startgebyr dækkende 3 rater betales ved optagelse, derefter 19 månedlige rater.

Betaling forud hver den 1. i måneden. De sidste to måneder i uddannelsesforløbet dækkes af startgebyr.

Startgebyret går tabt, hvis uddannelsesforløb afbrydes -uanset om det helt afbrydes eller der skiftes hold. Starter den studerende op på nyt hold, betales startgebyr på ny og ovenstående gælder igen. Færdiggøres uddannelsen vil det indbetalte startgebyr gå til at dække de to sidste afdrag som oprindelig aftalt.

Skriftlige opgaver:

Der skal afleveres en mindre journal for de konsultationer, den studerende deltager i passivt indenfor 3 hverdage. der skal afleveres en træningsplan for de konsultationer, den studerende varetager indefor 3 hverdage. Begge dele sendes elektronisk til underviser samt den eksterne professionelle adfærdsspecialist, der evt.  også har deltaget i konsultationen.

Fravær:

Eleven må max. have 15% i fravær -både i teori og praktik- for at kunne indstilles til eksamen. Der kan gives dispensation ved dokumenteret sygefravær. Alle gældende skriftlige opgaver skal være afleveret og godkendt. Ligeledes er et træningshold kun gældende såfremt fraværsprocenten ikke overskrider 15 % for både praktisk træning og teori. Såfremt fraværsprocenten overstiger 15% eller vedrører særlig relevante emner, må mangelende undervisning tages på et efterfølgende hold, eller den studerende må betale for ekstra undervisning.

Eksamen:

Hvert semester afsluttes med en skriftlig evaluerende test. Der vil til de fleste emner også være mindre Klar-Parat-tests.

Efter endt uddannelse skal den studerende bestå sin eksamen i form af en adfærdskonsultation med udefrakommende censor. Eksamensopgaven -i dette tilfælde træningsplanen- skal sendes elektronisk til underviser og censor indenfor 48 timer.

Reeksamen betaling:

Deleksamen eller evaluerende test teori:

 • 1 time kr. 500,-
 • 3 timer kr. 1000,-

Deleksamen eller evaluerende test praktik:

 • 30-60 min. kr. 500,-

Afsluttende eksamen:

 • Teori 3 timer kr. 1500,-
 • Praktik kr. 1500,-

Tilmeldingsfrist:

Frist for tilmelding på uddannelsen til Professionel Examineret KynoSpecialist® er som udgangspunkt 30 dage inden uddannelsesstart -send din tilmelding selv om tilmeldingsfristen er overskredet, der kan være plads på holdet efter fristen.

HUSK AT SENDE EN MAIL MED BESKED OM, AT DU HAR AFSENDT DIT TILMELDINGSSKEMA TIL info@rieravn.dk

Du er sikret en plads på holdet, når vi modtager din tilmelding, og du hører fra os ca. 1 måned inden uddannnelsesstart, hvor semesterplan og optagelsesbrev sendes ud.

Såfremt, du er i tvivl om, din tilmelding er modtaget, kan vi kontaktes på ovenstående mail eller på telefon 75575717 tirsdag – fredag.

Uddannelsen til Professionel Examineret KynoSpecialist® er som nævnt KUN åben for elever, der allerede  har uddannelsen Professionel Examineret KynoTrainer® fra RieRavn.