KynoFysio® Terapeut

Hundefysioterapeut.

Uddannelsen til KynoFysio® Terapeut tager udgangspunkt i fysioterapeutiske teknikker.
Der er hunde, som i forbindelse med eks. operation eller traume har brug for
genoptræning for at styrke bestemte specifikke områder. Der vil typisk være behov for
hyppige terapier eks. 2-3 gange om ugen over en kortere eller længere periode afhængig
af problemet og hundens kondition. Her er fysioterapi ofte en fremragende løsning til hurtig
og smertefri rehabilitering.
Inden for fysioterapi er fokus først og fremmest på at lindre evt. smerter og derefter på at
genvinde eller øge mobilitet i områder, hvor denne er nedsat. Til at optimere mobiliteten
har vi flere muligheder inden for både passiv og aktiv bevægelse.
I fysioterapien kan indgå forskellige træningsredskaber samt diverse apparater, men
terapeutens vigtigste redskab er naturligvis stadig hænderne – og øjnene.


Emner
• Anatomi og fysiologi udvidet
• Bevægelsesanalyse udvidet
• Patologi udvidet
• Passiv og aktiv bevægelse
• Manuel terapi
• Isometrisk træning
• Termoterapi/kryoterapi – infrarød
• Elektroterapi og magnetfeltterapi
• Laser
• Ultralyd
• Vandterapi intro
• Specifik genoptræning
• Taping og hjælpemidler
• Udfærdigelse af træningsprogrammer

Uddannelsen indeholder meget praktik, som både foregår på skolen og i form af
projekthunde mellem undervisningsmodulerne. Vi lægger stor vægt på personlig
undervisning i praktiske teknikker med ordentlig supervision, derfor har vi kun få antal
studerende på de praktiske moduler.
En stor del af teorien foregår som selvstudie med dertilhørende onlinetests, men
gennemgåes også i undervisningen.
Undervisning
Uddannelsen består af 8 moduler med 6 fysiske undervisningsgange samt en eksamen.
Den tager ca. 9 mdr. hvoraf de første 2 mdr. består af selvstudium.
Formål med uddannelse
At sætte den studerende i stand til efter bestået eksamen at kunne udvide sit terapiudbud
til også at omfatte fysioterapeutiske teknikker eller starte klinik.
Undervisningssted
Som udgangspunkt RieRavn, ”Langagergård”, Avnøvej 69, 6100 Haderslev. Kan også
være andre steder i landet – se under de relevante uddannelser på hjemmesiden for
alternative undervisningssteder.

Underviser
Rie Ravn:
• Eksamineret dyreosteopat
• Eksamineret hundeosteopat
• Eksamineret hundemassør
• Eksamineret hundefysioterapeut
• Eksamineret dyrekraniosakral terapeut
• Eksamineret hundekiropraktiker
• Eksamineret dyreheilpraktiker
• Eksamineret dyrehomøopat
• Eksamineret dyreakupunktør
• Eksamineret hundeadfærdsinstruktør
• Eksamineret hundeadfærdsspecialist

Samt hundeernæringsrådgiver

Litteraturliste – obligatorisk
Rie Ravn – Den Kompetente Hundeejer (KH). Udleveres på skolen.
Keld Bruun-Jensen – Kroppens opbygning og funktion.
Andrew Gardner – The Dog Anatomy Work Book (Workbook) (billigere på tysk).
Katja Gühring – Muskelatlas des Hundes (Muskelatlas).
Litteraturanbefalinger
Kainer/McCracken – Dog Anatomy – a coloring atlas (DA). Alternativ til Workbook.
König/Liebich – Veterinary anatomy of domestic mammals (billigere på tysk).
Millers Anatomy of the dog
Martin Fischer – Dogs in motion (billigere på tysk). Video ligger på youtube.
Politikens Anatomiske Atlas (human) – gode illustrationer.


Undervisningsdatoer KynoFysio®

Den studerendes forudsætninger
Bestået eksamen til KynoMyo® Terapeut eller højere.


Antal deltagere
Der er plads til max. 10 studerende på uddannelsen for at sikre individuel og personlig
undervisning.


Skriftlige opgaver
Der skal afleveres skriftlige opgaver – projekthunde – efter flere moduler. Disse skal
godkendes af undervisningsstedet og returneres ikke til den studerende.
• Inden Modul 4 – lav 5 projekthunde i de gennemgåede teknikker
• Inden Modul 5 – lav 5 projekthunde i de gennemgåede teknikker
• Inden Modul 7 – lav 5 projekthunde i de gennemgåede teknikker
• Inden Modul 8 – lav 5 projekthunde i de gennemgåede teknikker
• Inden eksamen – afl. 10 projekthunde i fysioterapi. EKSAMEN!
Alle fremhævede opgaver er et krav for at kunne indstilles til den tilhørende eksamen. De
anførte opgaver skal afleveres, men bliver ikke returneret.


Fravær
Eleven må ikke have fravær – hverken i teori og praktik – for at kunne indstilles til
eksamen.
Evt. missede moduler kan tages med et efterfølgende hold, og indstilling til eksamen kan
finde sted, når alle moduler afsluttet.
Alle gældende skriftlige opgaver skal være afleveret og godkendt som afleverede.


Eksamen
KynoFysio® Terapeut
• 10 journaler efter afslutning af sidste undervisningsmodul
• 60 min. teoretisk eksamen
• 45 min. praktisk eksamen samt efterfølgende terapiplan
Der kan kun indstilles til eksamen, når ALLE teorimoduler er gennemgået. Har man misset
et modul kan man deltage på efterfølgende hold, såfremt der er plads og hold mod
ekstrabetaling, eller der kan modtages eneundervisning til mellem 800,- og 1200 kroner pr.
lektion.
Der kan kun indstilles til eksamen, såfremt eleven har afleveret alle forfaldne skriftlige
opgaver senest 2-5 dage inden eksamen.
Der kan kun indstilles til eksamen, såfremt eleven ikke har forfaldne betalinger til skolen,
ligesom skolen forbeholder sig ret til at afbryde uddannelsesforløbet ved manglende
betaling eller overholdelse af studieordning. Såfremt eleven ikke består eksamen eller ikke
har mulighed for at deltage i eksamener på de planlagte datoer pålægges et
reeksaminationsgebyr.
Reeksamen betaling
• Teori kr. 1500,-
• Praktik kr. 2500,-


Eksamenspensum
KynoFysio® terapeut teori og praktik:
• KynoBasis® 1-5
• KynoMyo® 1-3
• KynoFysio® 1-8


Pris


Betalingsbetingelser
Tilmeldingsgebyr 1000,- (CHR) / 2000,- (KBH) betales ved optagelse.

Startgebyr 5450,- (CHR) / 5450,- (KBH), betales en måned inden opstart på uddannelsen.

Herefter 7 rater af 2750,- (CHR) / 2750,- (KBH)
Betaling forud hver den 1. i måneden. Såfremt eleven er bagud med betaling af en rate, er
uddannelsesstedet berettiget til at afbryde elevens uddannelsesforløb, ligesom der ikke
kan indstilles til eksamen.
Ved afbrydelse af uddannelsesforløbet tilbageholdes tilmeldingsgebyr og startgebyr.

Holdstart
Der startes som udgangspunkt hold i februar hvert hold under forudsætning af tilstrækkelig
antal tilmeldte.


Tilmeldingsfrist
Sidste frist for tilmelding er 15 dage inden holdstart. Kontakt uddannelsesstedet, hvis du
ønsker at starte op efter fristen er overskredet, eller holdet netop er startet for at høre om
evt. alternative muligheder.