KynoKiro® Terapeut

Hundekiropraktik.

Uddannelsen til KynoKiro® Terapeut tager udgangspunkt i kiropraktiske teknikker.
Indimellem støder vi på osteopatiske læsioner, der er af en sådan beskaffenhed, at en
løsning med udelukkende osteopatiske teknikker vil være både tids- og
ressourcekrævende. Her kan kiropraktikken være en hurtigere og nemmere løsning, der
dog kræver store palpative færdigheder og et indgående kendskab til anatomi og fysiologi
– især artrologi.
Kiropraktik anvendes primært ved blokader (læsioner), men kan også anvendes blot til
stimulering af strukturerne i leddet.
Kiropraktikken arbejder med algoritmer, dvs. der er en teknik udviklet til hver ledtype, og
der er et utal af systemer inden de forskellige behandlingsteknikker.
Som KynoKiro® Terapeut er du uddannet i de kiropraktiske listings KiroVet® til hund
udviklet af hundekiropraktiker Rie Ravn inspireret af Gonsteads listings. Du bliver
naturligvis også uddannet i, hvornår disse teknikker kan og bør anvendes.
Uddannelsen til KynoKiro® Terapeut er en tillægsuddannelse til KynoOsteo® Terapeut og
forudsætter derfor en bestået eksamen til KynoOsteo® Terapeut.
Emner
• Repetition af anatomi og fysiologi
• Artrologi udvidet
• Kiropraktikkens historie, formål og anvendelse
• Teknikker og greb
• Kiropraktiske listings KiroVet® til stort set hele hunden
Samt naturligvis meget praktisk undervisning. Dertil kommer meget øven på
speederboard.

Formål med uddannelse
At sætte den studerende i stand til efter bestået eksamen at kunne udvide sit terapiudbud
til også at omfatte kiropraktiske teknikker eller starte egen klinik.
Undervisning
Undervisning ca. 1 onsdag (eller torsdag eller fredag) i måneden fra kl. 9.00 – ca. 16.00.
Uddannelsen består af 8 undervisningsmoduler og en eksamen og tager 10 mdr.
Undervisningssted:
RieRavn, ”Langagergård”, Avnøvej 69, 6100 Haderslev.
Underviser
Rie Ravn:
• Eksamineret dyreosteopat
• Eksamineret hundeosteopat
• Eksamineret hundemassør
• Eksamineret hundefysioterapeut
• Eksamineret dyrekraniosakral terapeut
• Eksamineret hundekiropraktiker
• Eksamineret dyreheilpraktiker
• Eksamineret dyrehomøopat
• Eksamineret dyreakupunktør
• Eksamineret hundeadfærdsinstruktør
• Eksamineret hundeadfærdsspecialist

  • Samt hundeernæringsrådgiver

Litteraturliste – obligatorisk
Rie Ravn – Den Kompetente Hundeejer (KH). Udleveres på skolen
Keld Bruun-Jensen – Kroppens opbygning og funktion
Andrew Gardner – The Dog Anatomy Work Book (Workbook) (billigere på tysk)
Katja Gühring – Muskelatlas des Hundes (Muskelatlas)
Litteraturanbefalinger
Kainer/McCracken – Dog Anatomy – a coloring atlas (DA). Alternativ til Workbook
König/Liebich – Veterinary anatomy of domestic mammals (billigere på tysk)
Millers Anatomy of the dog
Martin Fischer – Dogs in motion (billigere på tysk). Video ligger på youtube
Politikens Anatomiske Atlas (human) – gode illustrationer
Redskaber – obligatorisk
Speeder board – kan købes online
Undervisningsdatoer KynoKiro® 21
Undervisning onsdag 9.00 – 16.00 på følgende datoer:
Modul 1 Selvstudie: KynoKiro® 1 (november 2021)
Modul 2 Selvstudie: KynoKiro® 2 (december 2021)
Modul 3 12/1 2022 KynoKiro® 3
Modul 4 9/2 2022 KynoKiro® 4
Modul 5 2/3 2022 KynoKiro® 5
Modul 6 6/4 2022 KynoKiro® 6
Modul 7 1/6 2022 KynoKiro® 7
Modul 8 22/6 2022 KynoKiro® 8
Modul 9 EKSAMEN KynoKiro® Terapeut 17/8 2022
Den studerendes forudsætninger
Bestået eksamen til KynoOsteo® Terapeut.

Antal deltagere
Der er plads til max. 8 studerende på uddannelsen for at sikre individuel og personlig
undervisning.
Skriftlige opgaver
Der skal udfærdiges journaler i forbindelse med uddannelsen efter aftale med underviser.
Fravær
Eleven må ikke have fravær – hverken i teori og praktik – for at kunne indstilles til
eksamen. Evt. missede moduler kan tages med et efterfølgende hold, og indstilling til
eksamen kan først finde sted, når alle moduler afsluttet. Alle gældende skriftlige opgaver
skal være afleveret og godkendt.


Eksamen
KynoKiro® Terapeut
• 10 journaler efter afslutning af sidste undervisningsmodul
• 60 min. teoretisk eksamen
• 30 min. praktisk eksamen
Der kan kun indstilles til eksamen, når ALLE moduler er gennemgået. Har man misset et
modul kan man deltage på efterfølgende hold, såfremt der er plads og oprettet hold mod
ekstrabetaling, eller der kan modtages eneundervisning til mellem 800,- og 1 200 kroner
pr. lektion.
Der kan kun indstilles til eksamen, såfremt eleven har afleveret alle forfaldne skriftlige
opgaver senest 2-5 dage inden eksamen.
Der kan kun indstilles til eksamen, såfremt eleven ikke har forfaldne betalinger til skolen,
ligesom skolen forbeholder sig ret til at afbryde uddannelsesforløbet ved manglende
betaling eller overholdelse af studieordning. Hvis eleven ikke består eksamen pålægges et
reeksaminationsgebyr på kr. 2500,- for praktisk eksamen og kr. 1500,- for teoretisk.


Eksamenspensum
KynoKiro® terapeut teori og praktik:
• KynoBasis® 1-5
• KynoKiro® 1-8
Pris
• Tilmeldingsgebyr: 1 000,-
• Startgebyr 1.juli: 10 400,- (KynoRehab® pris 6 400,-)
• 7 rater á 2800,- (betales d.1. i måneden forud fra 1.nov.).
I alt 31 000,- (KynoRehab® pris 27 000,-) INTROPRIS – gælder kun KynoKiro® 2022.
Ved framelding mistes tilmeldingsgebyr – tilmelding er bindende.
Ved afbrydelse af uddannelsesforløb mistes startgebyr og tilmeldingsgebyr.
Uddannelsesstedet forbeholder sig retten til at afbryde uddannelsesforløbet ved
manglende betaling eller manglende overholdelse af studieordning.
I prisen er inkluderet undervisningsmateriale udfærdiget af undervisningsstedet – gælder
ikke bøger udgivet af eksterne forfattere, se Litteraturliste.
Såfremt eleven ikke består eksamen eller ikke har mulighed for at deltage i eksamener på
de planlagte datoer pålægges et reeksaminationsgebyr på kr. 1 200,- for praktisk eller
mundtlig eksamen og kr. 800,- for teoretisk.
Betalingsbetingelser
Tilmeldingsgebyr betales ved optagelse, derefter følges betingelser i den valgte
betalingsmodel.
Betaling forud hver den 1. i måneden. Såfremt eleven er bagud med betaling af en rate, er
uddannelsesstedet berettiget til at afbryde elevens uddannelsesforløb, ligesom der ikke
kan indstilles til eksamen.
Ved afbrydelse af uddannelsesforløbet tilbageholdes tilmeldingsgebyr og startgebyr.


Holdstart
Der startes som udgangspunkt hold i februar hvert hold under forudsætning af tilstrækkelig
antal tilmeldte.
Tilmeldingsfrist
Sidste frist for tilmelding er 15 dage inden holdstart. Kontakt uddannelsesstedet, hvis du
ønsker at starte op efter fristen er overskredet, eller holdet netop er startet for at høre om
evt. alternative muligheder.