KynoOsteo® Terapeut

Hundeosteopat.

KynoOsteo® forløber sig over ca. 24 mdr. Har du allerede uddannelsen til KynoMyo® Terapeut og/eller KynoKranio® Terapeut fra RieRavn®, kan forløbet kortes med ca. 6-9 mdr.  Der er praktisk undervisning med fysisk fremmøde ca. 1 dag i måneden samt en del selvstudie med onlinetests. Der er plads til max. 6/8 studerende pr. hold for at sikre personlig og individuel undervisning.

Uanset om du vælger KynoMyo® Terapeut, KynoKranio® Terapeut eller KynoOsteo® Terapeut  skal du starte med basismodulerne i juli/august for Christiansfeld eller ultimo januar for København.

Derefter kan du vælge at fortsætte til KynoMyo® Terapeut, hvis moduler ligger i efteråret for Christiansfeld og foråret for København eller til KynoKranio® Terapeut, hvis moduler ligger i foråret for Christiansfeld og efteråret for København. Ønsker du hele uddannelsen til KynoOsteo® Terapeut skal du igennem alle ovennævnte moduler med tilhørende eksaminer.

Uddannelsen til KynoOsteo® Terapeut er en sammensat uddannelse af i alt 5 mindre eller større uddannelser, hvoraf nogle kan tages enkeltstående og andre kun i forbindelse med hinanden. 

Du kan som nævnt vælge at tage uddannelsen i eget tempo, dvs. tage hver uddannelse for sig. Du skal i så fald gå ind på de pågældende uddannelser og tilmelde dig den eller dem enkeltvis. Tilmeldingen her på siden er på hele forløbet til KynoOsteo® Terapeut på 24 mdr.

Forudsætning inden opstart – hvis du ikke tilmelder hele forløbet. Bestået eksamen til:

 • KynoMyo® Terapeut (hundemassør)
 • KynoKranio® Terapeut (kraniosakral terapeut til hunde) 

Forudsætter desuden bestået eksamen til KynoFascia® Terapeut (fascier)  og KynoViscera® Terapeut (organer) ved uddannelsens afslutning. Samt naturligvis en stor interesse for hunde og anatomi.

Indhold: Som KynoOsteo® Terapeut er du uddannet og eksamineret inden for  følgende områder:

 • Hundemassage – muskler, sener, ledbånd, blodkredsløb og lymfesystem (KynoMyo® Terapeut)
 • Kraniosakral terapi – hjernehinder, rygmarv, cerebrospinalvæske (KynoKranio® Terapeut)
 • Fascier – bindevæv og “muskelindpakning” (KynoFascia® Terapeut)
 • Viscera – organer (KynoViscera® Terapeut)

Samt parietale teknikker. Disse 5 områder udgør tilsammen de faglige forudsætninger for en KynoOsteo® Terapeut.

Dertil kommer udførlig undervisning i basismoduler omhandlende:

 • Anatomi og fysiologi
 • Patologi
 • Vaccination
 • Kastration og sterilisation
 • Bevægelse
 • Ernæring
 • Kosttilskud
 • Hundesprog
 • Stress
 • Smertefysiologi og smertepsykologi
 • Seler og ergonomiske hjælpemidler

Der er på uddannelsen primært fokus på knogler og led samt greb og teknikker -og i særdeleshed at sætte den studerende i stand til at kunne mærke skævheder og ubalancer i vævet og behandle dem.

Formål

At sætte den studerende i stand til efter bestået eksamen at kunne starte egen klinik med at justere og afbalancere hunde med skævheder og ubalancer i bevægeapparatet -led, muskler, fascier og kranieknogler.

Emner

 • Anatomi og fysiologi -herunder skelet, muskler, væv og organer
 • Bevægelseslære
 • Hundesprog
 • Stress og stress symptomer
 • Nervesystemet 
 • Smerte og smertefysiologi
 • Ernæring og kosttilskud
 • Massage
 • Patologi
 • Dermatomer og Headsche zoner
 • Spindelceller og proprioception
 • Osteopatiens historie og oprindelse
 • Osteopatiske læsioner
 • Osteopatiske ledtests
 • Manuelle teknikker – greb og principper
 • Energetiske teknikker – visualisering
 • Fascieteknikker
 • Viceral terapi
 • Kraniosakral terapi -både manuel og energetisk
 • Journalskrivning

-samt praktik, praktik og endnu mere praktik.

Der er stor fokus på anatomi og fysiologi, og der må forventes en del hjemmearbejde på især det område. 

Undervisning

Undervisning ca. 1 dage i måneden typisk torsdag (onsdag eller fredag) fra kl. 9.00 – ca. 16.00

Undervisningen er en kombination af fjernstudium med tilhørende online-tests til alle vigtige emner, praktika med personligt fremmøde på mindre hold med op til 10 elever og hjemmeopgaver i form af projekthunde, som den studerende udfører de underviste teknikker på og skriver journal over.

Uddannelsen består af:

 • 5 basale dele – KynoBasis® 1-5. Heraf 1 med fysisk fremmøde
 • 3 praktika – KynoMyo® 1-3. Alle med fysisk fremmøde
 • 3 praktika – KynoKranio® 1-3. Alle med fysisk fremmøde
 • 2 teoretiske moduler – heraf 1 med fysisk fremmøde
 • 4 praktika – parietale teknikker. Alle med fysisk fremmøde
 • 2 praktika – KynoFascia® 1-2. Alle med fysisk fremmøde
 • 2 praktika – KynoViscera® 1-2. Alle med fysisk fremmøde
 • 4 eksamen i både teori, praktik og mundtlig. Alle med fysisk fremmøde

Dertil kommer et stort antal teoretiske moduler, der forberedes til den praktiske undervisning med tilhørende onlinetests, der skal gennemføres og godkendes.

Undervisningen er bygget op i moduler, så særlig anatomi og fysiologi kommer i mindre portioner, så den studerende uden de store anatomi forudsætninger også har mulighed for at følge med.

Elevens forudsætninger

Elever på uddannelsen til KynoOsteo® Terapeut skal som udgangspunkt være fyldt 23 år -der kan i visse tilfælde gives dispensation – kontakt uddannelsesstedet. Det er ikke et krav, at eleven har egen hund, men en fordel. Det er primært elevens egen opgave at finde de projekthunde, der er nødvendige for uddannelsens gennemførelse, Centret kan i visse tilfælde hjælpe.

Den studerende forventes desuden at have adgang til computer og internet, så opgaveskrivning i grupper kan foregå på trods af større geografiske afstande. Meget kommunikation foregår via lukket facebookgruppe for holdet og efterfølgende en erfagruppe, der både har kontakt online og evt. personlig fremmøde til efteruddannelseskurser.

Al nødvendig anatomi og fysiologi undervisning gives på uddannelsen spredt godt ud over hele forløbet, og det forventes, at eleven har en stor interesse i at forstå netop anatomi og fysiologi og også er indstillet på, at der vil være en del hjemmestudier.

Der optages max. 6-8 studerende pr. hold på KynoOsteo® Terapeut for at sikre individuel og personlig undervisning – dog op til 10 elever på KynoMyo® Terapeut og KynoKranio® Terapeut.

Skriftlige opgaver

Der skal afleveres skriflige opgaver efter flere moduler. Oversigt over emner og datoer udleveres sammen med semesterplan ca. 2 uger inden første undervisningsgang.

Fravær

Eleven må ikke have fravær – hverken i teori og praktik- for at kunne indstilles til eksamen. Evt. missede moduler kan tages med et efterfølgende hold, og indstillelse til eksamen kan finde sted, når alle moduler afsluttet. Alle gældende skriftlige opgaver skal være afleveret og godkendt. 

Eksamen

De afsluttende eksaminer består af en teoretisk eksamen af 2 timers varighed og en praktisk eksamen af en times varighed. Til den afsluttende eksamen er udefrakommende censor tilknyttet.

Der kan kun indstilles til eksamen, når ALLE teorimoduler er gennemgået. 

Der kan kun indstilles til eksamen, når eleven har deltaget i ALLE  praktiske moduler. 

Der kan kun indstilles til eksamen, såfremt eleven har afleveret alle forfaldne skriftlige opgaver senest 14 dage inden eksamen.

Der kan kun indstilles til eksamen, såfremt eleven ikke har forfaldne betalinger til skolen.

Reeksamen betaling:

Deleksamen eller evaluerende test teori:

 • 1 time kr. 1000,-
 • 2 timer kr. 1500,-

Deleksamen eller evaluerende test praktik:

 • 30-60 min. kr. 1500,-

Afsluttende eksamen:

 • Teori 2 timer kr. 2500,-
 • Praktik kr. 2500,-

Pris

I alt ca. kr. 65.700,- (CHR.) / 72.500 (KBH) for tilmelding til hele forløbet.

Deri er inkluderet en del undervisningsmateriale – dog ikke anatomibøger.

KONTAKT VIA: info@rieravn.dk
Tilmelding er bindende. Kontakt os på 75575717 eller send en mail til info@rieravn.dk ved spørgsmål.

Betalingsbetingelser

Tilmelding og betaling af hele KynoOsteo® i alt 65.700,- (CHR) / 72.500,- (KBH)

 • Tilmeldingsgebyr: 2000,- (CHR) / 3500,- (KBH)
 • Startgebyr 1.juli: 5950,- (CHR) / 11.250,- (KBH)
 • 21 rater á 2750,- (CHR) / 2750,- (KBH) (betales d.1. i måneden forud fra 1.aug.).

Ved framelding mistes tilmeldingsgebyr – tilmelding er bindende.

Ved afbrydelse af uddannelsesforløb mistes startgebyr.

Uddannelsesstedet forbeholder sig retten til at afbryde uddannelsesforløbet ved manglende betaling.

Start

Opstart af hold: Som udgangspunkt starter nye basishold i august. Specifikke  KynoOsteo® hold for de elever, der har bestået KynoMyo® og KynoKranio®, starter i april -se aktuel plan.

Tilmeldingsfrist

Frist for tilmelding til uddannelsen til KynoOsteo® Terapeut er som udgangspunkt frem til 1. undervisning eller indtil alle pladser er optaget.

Du er sikret en plads på holdet, når tilmeldingsgebyret er betalt via tilmeld her knappen længere oppe, og du hører fra os ca. 1 måned inden uddannelsesstart, hvor semesterplan mv. sendes ud.

Efter indbetalt startgebyr fremsendes bogmateriale.

Såfremt, du er i tvivl om, din tilmelding er modtaget, kan vi kontaktes på ovenstående mail eller på telefon 75575717 mandag – torsdag mellem kl. 9.00 og 14.00.

Elever, der tidligere har været under uddannelse hos RieRavn®, vil have fortrinsret.

Mulighed for efteruddannelse

– KynoFysio® Terapeut (fysioterapeutiske teknikker) 

– KynoDorn® Terapeut (Dorn terapi)

Lidt om osteopati som er et vigtigt redskab for en KynoOsteo® Terapeut…

Køresyge, kort lunte -til både glæde og vrede, truende/aggressiv adfærd, apati, hyperaktivitet og alene hjemme problemer er blot få eksempler på symptomer på smerter forårsaget af skævheder og ubalancer i bevægeapparatet -som ofte kan afhjælpes vha. osteopatiske teknikker.

Osteopati er en behandlingsform til at rette “skæve” led, løsne muskelspændinger, afbalancere organer og afspænde hjernehinder. Dvs. her er fysioterapeutiske og kiropraktiske teknikker forenet og kombineret med kraniosakral terapi, så HELE individet behandles.

Human osteopati er en uddannelse, der typisk tager 4-6 år og i USA giver en doktor titel.

Herhjemme er osteopati endnu relativt nyt, og Rie Ravn, der underviser på uddannelsen, er derfor uddannet i Tyskland. Hun har en 2-årig uddannelse til dyreosteopat samt en 1-årig overbygning til osteopatisk hundeterapeut. Derudover er hun examineret kraniosakral terapeut til dyr, examinieret hundemassør og Dorn terapeut til hunde.

Der er et stigende behov for osteopater, da ca. 70-80% af alle hunde har skævheder og ubalancer i bevægeapparatet.

Ordet osteopati betyder behandling af sygdomme via knoglerne.

Osteopati blev udviklet i 1800-tallet af Dr. Andrew Still. Still var læge, der dog tvivlede meget på datidens behandling af patienter, der dengang primært bestod i at undertrykke symptomer vha. medicin. Han var stærkt inspireret af Amerikas oprindelige befolkning -indianerne- og i 1874 havde han udviklet en behandlingsform, han kaldte osteopati. Osteopati blev hurtigt utrolig populært -det var særdeles effektivt og havde en lang holdbarhed. Hans hjemby måtte sågar bygge nye hoteller for at huse hans mange patienter, der kom fra hele USA. D. 1. november 1892 åbnede American School of Osteopathy og dermed var grundstenen lagt for at kunne udbrede en helhedsorienteret og effektiv behandling af især ryg- og ledsmerter med særlig fokus på anatomi, fysiologi, biokemi, histologi og klinisk behandling. 

Der findes i dag mange grene af osteopati, og flere behandlingsformer stammer fra osteopatien bl.a. kiropraktik. Kraniosakral terapi er udviklet af en af Still’s mest begavede studerende Dr. William G. Sutherland. 

En osteopats vigtigste redskab er hænderne. Med hænderne mærkes knogler, led og muskler igennem, og ubalancer konstateres og justeres.

Osteopati består af:

 • manuelle teknikker -arbejde med hænderne. Skævheder i bevægeapparatet rettes.
 • energetiske teknikker -healende og visualiserende 
 • fascie teknikker -bindevævsteknikker
 • vicerale teknikker -organer
 • kraniosakral terapi -afspænding af hjernehinder og kranieknogler

En osteopatisk afbalancering er yderst effektivt til ryg- og ledsmerter, hovedpine, muskelspændinger og spændte, smertefulde organer.

Her er fokus på hele individdet og ikke kun det problematiske område. Der er en indsigt i, at problemer kan stamme ét sted fra, men komme til udtryk et andet pga. fasciernes store rækkevidde. Vha. præcise og blidt manipulerende greb, reguleres “skæve” knogler på deres rette plads og spændte muskler og væv løsnes.

Kroppens egen helbredende evne søges genoprettet, såfremt blokader i led eller væv -herunder også muskler- hindrer visse af kroppens funktioner ex. signaler til og fra nerver, flow af blod og andre kropsvæsker, regelmæssig hjerterytme og åndedræt, organernes bevæglighed samt bevægelse af udskillelsesstoffer som afføring og urin.

Osteopati er en kompleks og helhedsorienteret behandlingsmetode, der på én gang er både effektiv og blid.

Ret til ændringer forbeholdes.