Undervisningsdatoer KynoFysio® 22

Undervisning torsdag 9.00 – 16.00 på følgende datoer:

Modul 1 Selvstudie: KynoFysio® 1 (februar)

Modul 2 Selvstudie: KynoFysio® 2 (marts)

Modul 3 7/4 2022 KynoFysio® 3 (april)Modul 4 2/6 2022 KynoFysio® 4 (maj)

Modul 5 23/6 2022 KynoFysio® 5 (juni)

Modul 6 Selvstudie: KynoFysio® 6 (juli)

Modul 7 25/8 2022 KynoFysio® 7 (august)

Modul 8 29/9 2022 KynoFysio® 8 (september)

EKSAMEN 27/10 2022 KynoFysio® Terapeut (oktober)

Den studerendes forudsætninger

Bestået eksamen til KynoMyo® Terapeut eller højere.

Pris

Bemærk!!! Intro-rabat! Denne pris gælder kun for 2022 holdet!

Betalingsmulighed:

• (KynoMyo® (2022 pris) 21 000,-)

• Tilmeldingsgebyr ved tilmelding: 1 000,-

• Startgebyr 1.juli: 5 300,-

• 8 rater á 2 650,- (betales d.1. i måneden forud fra 1.aug.) 17 700,-

Total pris (KynoMyo® 21 000,- + KynoFysio® 24 000,-): 45 000,-

Betalingsbetingelser

Tilmeldingsgebyr betales ved optagelse, derefter følges betingelser i den valgte betalingsmodel. Betaling forud hver den 1. i måneden. Såfremt eleven er bagud med betaling af en rate, er uddannelsesstedet berettiget til at afbryde elevens uddannelsesforløb, ligesom der ikke kan indstilles til eksamen. Ved afbrydelse af uddannelsesforløbet tilbageholdes tilmeldingsgebyr og startgebyr.

Holdstart

Der startes som udgangspunkt hold i februar hvert hold under forudsætning af tilstrækkelig antal tilmeldte.

Tilmeldingsfrist Sidste frist for tilmelding er 15 dage inden holdstart. Kontakt uddannelsesstedet, hvis du ønsker at starte op efter fristen er overskredet, eller holdet netop er startet for at høre om evt. alternative muligheder.